Logo Quo Vadis

Het logo van CSFR Nijmegen bevat een Latijnse spreuk en luidt als volgt: "Inquietem est cor nostrum, donec requiescat in Te", hetwelk betekent: "Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U". De spreek in ons logo bepaalt ons bij de persoon bij wie rust te vinden is, namelijk God. Deze bekende uitdrukking is te vinden in de eerste alinea van Augustinus’ Belijdenissen (in het Latijn Confessiones). De hele zin waarin de uitspraak staat luidt: ‘Gij (God) zet hem (de mens) aan om er vreugde in te vinden U te loven, want Gij hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U.’ Augustinus spreekt over de rust die wij kunnen vinden in God, in relatie met Hem. God is onze oorsprong en onze bestemming. Voor Augustinus is niet minder belangrijk dat God alleen ons die vervulling van dat verlangen naar Hem kan geven. Het is geschenk van Gods genade. Eeuwenlang is deze augustijnse visie op God en de mens bepalend geweest in geloof, kerk en theologie. En onrust is een verschijnsel dat wij allen ook vandaag maar al te goed kennen, in al zijn moderne vormen en waaraan wij heel erg kunnen lijden. Maar kunnen wij in onze moderne westerse samenleving God nog ervaren als antwoord op onze onrust? Is gedurende de laatste eeuwen in de westerse samenleving het gevoel niet steeds sterker geworden dat God overbodig is? Waren geloof en kerk eigenlijk niet een belemmering voor natuurlijke groei naar meer geluk en humaniteit? Ons levensgevoel in de westerse cultuur van de 21e eeuw staat in veel opzichten ver af van dat in de vroegchristelijke Oudheid en de Middeleeuwen. Maar ieder die zijn ogen er niet voor sluit, kan zien hoezeer onze geseculariseerde cultuur wordt gedreven door rusteloze levensdorst. Onrustig is ons hart tot het rust vindt in God.

Bron: M.J. Tekelenburg, De Waarheidsvriend, 21 februari 2013, pp. 8 - 9.